วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สพม.นครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น และสร้าง คุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มติ กศจ.นครปฐม ในการประชุม ครั้งที่ 14/2565

คุรุสภาเปิดรับสมัครการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

รับรางวัลของคุรุสภาในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

คณะรัฐมนตรีมีมติ ปรับเพิ่ม ค่าอาหารกลางวันของนักเรียน

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่ารถยนต์ (รถตู้)  ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประชุม กศจ.นครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประชุม กศจ.นครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาของกิจกรรมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม