วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 สพฐ. ออกประกาศการเปลี่ยนแปลงชื่อสำนักงานบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็น สำนักบริหารการมัธยมศึกษา

วันที่ 16 มกราคม 2567 กิจกรรมงานวันครู ปี 2567 ครั้งที่ 68 จังหวัดนครปฐม ขอเชิญผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐมนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
“มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”

สภากาแฟเพื่อการศึกษา จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 7 ประจำเดือนธันวาคม

วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม

สพฐ. ออกหนังสือแจ้งปฏิทินการย้าย และรายละเอียดตัวชี้วัดประกอบการพิจารณาการย้าย ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2567

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21และสนับสนุนการตรวจราชการ ภาคเรียนที่ 2/2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม


 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21และสนับสนุนการตรวจราชการ ภาคเรียนที่ 2/2566 โรงเรียนวัฒนารักษ์


 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21และสนับสนุนการตรวจราชการ ภาคเรียนที่ 2/2566 โรงเรียนเอกดรุณ


 

ประชุมรับฟังการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม (กศจ.นครปฐม) ครั้งที่ 6/2566

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


เข้าร่วมโครงการ EDU Soft Festival 2024อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบที่ 3)

เทียบวุฒิได้! แอปฯ ทางรัฐ จัดให้ รู้ใจวัยเรียน

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (สพป.นครปฐม เขต 1)

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนการตรวจราชการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

 


ประชุมวิชาการ "เหนียวหลัง แลหน้า พิเคราะห์พิจารณาการศึกษาไทย"


 

การเข้าร่วมประชุมโครงการกีฬา ดนตรี และ TO BE NUMBER ONE ต้านภัยยาเสพติด (กีฬาสี) ประจำปีการศึกษา 2566
 

อาชีวศึกษา เรียนดี มีความสุข "Open House สารพัดช่าง สารพัดอาชีพ 2566"

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ประชุมคณะกรรมการ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม


 

นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนการตรวจราชการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม และวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม

   


การประชุมการมอบหมายผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2566


 

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม และ #ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา1จังหวัดนครปฐม ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ " ปันรัก สร้างรอยยิ้มให้กับน้อง ๆ นักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยินและบกพร่องทางสติปัญญา และเด็กพิเศษ ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เรียกรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครั้งที่ 2)

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบที่ 4) จำนวน 29 อัตรา

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบที่ 4) จำนวน 29 อัตรา
***ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีมารายงานตัว ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
***การแต่งกายชุดข้าราชการสีกากีแขนยาว***

วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคคลกรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

คณะกรรมการพิจารนาและกลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2566
 

การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Teen act indicators)


 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนการตรวจราชการ ภาคเรียนที่ 2/2566 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 

เว็บไซต์ใหม่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

  เว็บไซต์ใหม่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม https://nppeo.go.th/