วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566

การประชุมการข่าวความมั่นคงครั้งที่ 8/2566 ประจำเดือน สิงหาคม 2566

การประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานตัวชี้วัด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โควต้าของกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด

 

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566

การประชุมสรุปและรายงานผลการดำเนินงานการเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤติกรรมนักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการพัฒนาสื่อดิจิทัลและคัดเลือกผลงาานนวัตกรรมสื่อวิดิโอสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมขอแสดงความยินดีกับท่านทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"

 

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ประเภทสามัญรุ่นใหญ่ ระดับประเทศ ประจำปี 2566

 

โครงการอบรมพัฒนาผู้นำเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth) จังหวัดนครปฐม
 

สพป.นครปฐม เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ)

 

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดนครปฐม 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สพป.นครปฐม เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ)

คัดเลือกผลงานสื่อวิดิโอสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา (รอบคัดเลือก) โครงการพัฒนาการออกแบบ กระบวนการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนในโลกยุคใหม่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566


การคัดเลือกผู้ขอทุนการศึกษา กองทุนเสมาพัฒนาชีวิตจังหวัดนครปฐม

พิธีทำบุญประตู 2 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ประกาศผลการคัดเลือกการพัฒนาหลักสูตรหรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratice) ระดับภาค ภายใต้โครงการจำนวน 4 โครงการ

วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566

โครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส. ศธ.) กิจกรรมพัฒนาเด็กที่อยู่ในวัยเรียน

สพม.นครปฐม ประกาศผลการคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2566

สรุปสถิติจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 3 แห่ง

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค


 

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและคัดเลือกนวัตกรรมที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับภาค ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน รอบปี พ.ศ.2568

 


หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น

สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งแนวปฏิบัติการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ กรณีการย้าย การโอน และการเปลี่ยนตำแหน่ง

 

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566

โครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) กิจกรรมพัฒนาเด็กที่อยู่ในวัยเรียน


 

การประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ถอดบทเรียน และประกวดคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับภาค ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2

ประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 16 – 25 สิงหาคม 2566 จังหวัดนครปฐมกำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566

การประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และคัดเลือกนวัตกรรมที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับภาค ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2


 

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครั้งที่ 2/2566

 


โครงการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาของประเทศไทยในระดับภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระชัยมงคล เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวง

พิธีเจริญพระพุทธมนต์วัดคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่อในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สํานักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566

Walk Run Bike 9 เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา บริเวณห้างสรรพสินค้าโลตัสสามพรานและห้างสรรพสินค้าโลตัสศาลายา

 

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สถิติการเรียกรายงานครูผู้ช่วย สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2

คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 5/2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมขอแสดงความยินดีกับ "คุณครูวิภาพร สอนอุ่น" สังกัดวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ตัวแทนสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ MOE Speech Contest 2023 บุคลากรผู้นำเสนอผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดีเด่น

การประชุมคณะกรรมการพิจรณามาตรฐานตัวชี้วัดของข้าราชการครูและบุลลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ด่วน! สป.ศธ. เรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) รอบ 7 บรรจุและแต่งตั้ง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 9 ตำแหน่ง 309 อัตรา

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกิจกรรมผลงานสื่อวีดีโอสร้างสรรค์นวัตกรรมกางการศึกษา ชิงเงินรางวัลรวม 6,000 บาท (สนับสนุนโดยสโมสรโรตารีทวารวดี)

ประกาศผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2566

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดและรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด


 

สป.ศธ. ส่งหนังสือบริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ที่ 005/2566 ลว 20 กรกฎาคม 2566 เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. 2566 ในหลักสูตรต่างๆ


 

สป.ศธ. ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรม จำนวน 6 ฉบับ 

สป.ศธ. ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรม จำนวน 3 ฉบับ


 

สป.ศธ. ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรม จำนวน 2 ฉบับ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง หลักสูตรอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ นางสาววะชิราพรรณ์ พรหมฤทธิ์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เนื่องในโอกาสได้ขอโอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยจะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก จำนวน 9 อัตรา

ผลการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติหรือแนวทางการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับจังหวัด

 


วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยจะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก จำนวน 15 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ประกาศรับสมัครคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยจะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก จำนวน 12 อัตรา

โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2566

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครปฐมประสงค์รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนำเสนองานวิจัย/นวัตกรรมของครูและนักเรียน ครั้งที่ 12 (Symposium) กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ

 

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เรื่อง รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการประเมินบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

 


สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอเชิญข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมนานาชาติว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. 2566

การคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติหรือแนวทางการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา ที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับจังหวัด

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox) และแนวทางการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ


 

e-Book คู่มือถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566

วันสื่อสารแห่งชาติ

 

เว็บไซต์ใหม่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

  เว็บไซต์ใหม่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม https://nppeo.go.th/