วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่ารถยนต์ (รถตู้)  ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประชุม กศจ.นครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประชุม กศจ.นครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาของกิจกรรมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม


 

เว็บไซต์ใหม่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

  เว็บไซต์ใหม่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม https://nppeo.go.th/