วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566

การประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ถอดบทเรียน และประกวดคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับภาค ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น