วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น