วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566

ยกเลิกให้ข้าราชการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค และให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เว็บไซต์ใหม่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

  เว็บไซต์ใหม่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม https://nppeo.go.th/