วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เผยแพร่ e-book และเอกสาร “การถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดีระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด จำนวน 81 แห่ง” สำหรับให้ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น