วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566

แนวปฏิบัติในการดำเนินการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์กรณีการย้าย การโอน และการเปลี่ยนตำแหน่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น