วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสรุปรายงานผลดำเนินงาน การสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่ และพัฒนาผู้เรียนยุควิถีถัดไป (Next Normal)


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เว็บไซต์ใหม่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

  เว็บไซต์ใหม่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม https://nppeo.go.th/