วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ มอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนในการปฏิบัติราชการของ สพฐ. และกำกับดูแล 5 หน่วยงานในกำกับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น